Цагери Вторник

00:00 - Ќе се фатите

01:01 - Сака усни твои

02:02 - Не може без тебе

03:03 - Сака да е со тебе

04:04 - Крај е на се

05:05 - Те обожава

06:06 - Ќе ти се јави

07:07 - Нова љубов

08:08 - Мисли на тебе

09:09 - Љубомори

10:10 - Ме се допаѓаш

11:11 - Се би сторил за тебе

12:12 - Изненадувања

13:13 - Ќе ти се пушти

14:14 - Ќе те прегрне

15:15 - Лудо заљубен во тебе

16:16 - Те мрази

17:17 - Ќе се скарате

18:18 - Ќе се видите

19:19 - Те лаже

20:20 - Сака пак да си со него

21:21 - Те сака повеќе од се

22:22 - Ќе те баци

23:23 - Не може без тебе