Цагери

Погледнете на часовникот и дознајте што ви кажуваат стрелките, освен времето. Откријте го значењето на секој цагер. cageri, cager, glamstik cageri, 2017, 2018, 2019, 2020, znacenje na cager, cageri vikend, цагер, цагери