Моќта на позитивното размислување

Среда, 24 Јуни 2020 22:10

Мозокот е многу моќна алатка и додека се обидуваме да дефинираме нешто што е или треба да биде, ние започнуваме да имаме резултати во нашиот свет.

Позитивно размислување

Дали позитивното размислување има моќ?

Позитивно размислување. Колку убаво звучи. Нема човек на овој свет кој не посакува да чувствува среќа и да се чувствува убаво. Но, понекогаш сме обземени од неубави, негативни, непосакувани мисли, кои свесно знаеме дека не се добри за нас, и не ги посакуваме да ни се случуваат, но сме преплавени со нив против своја волја, и тука борбата е јака, ние против тоа “чудовиште” кое го чувствуваме толку реално дека тежи и не притиска. Дали е тоа навистина позитивно и дали неговата првично позитивна намера може да премине во некоја друга крајност, на пример, во размислување со „негативна“ конотацијa.

Eckhart Tolle има напишано книга за уникатната моќ што ја носи позитивното размислување. Законот за привлечност работи со раѓање и создавање пофални мисли во животот и позитивни животни околности, бидејќи надворешната реалност реагира со привлекување на она што го содржат нашите мислени енергии. Нашата фреквенција на вибрирање привлекува иста фреквенција, тоа е закон и не е многу мудро да се бориме против тоа. После одреден период, мозокот ќе се научи и сето тоа ќе му доаѓа природнo, без ние воопшто да му придадеме значење или да се трудиме околу тоа.

Позитивното размислување има моќ, но… Тука доаѓа паузата, која стана контроверзна тема во областа на духовноста и само-лекувањето во последните години.

Дали позитивното размислување навистина има таква моќ како што е нашироко распространето?

Се зависи од тоа од кој простор доаѓа во нашата внатрешна градба. Ако потекнува од ум кој потиснува сенка, или ја негира темната страна на личноста на една личност, тогаш „позитивното“ размислување е само еден од психолошките механизми на одбраната. Преправањето да не го слушнете она што го слушате за да се убедите себеси дека сè околу вас е „добро“ и да се вклучите во филозофија која нагласува дека туркањето на несаканото во несвесното е во исто време да го живеете сонот на човекот кој решил да ја заглави главата во песок.

Некои луѓе го користат методот на позитивно размислување за да излезат од предизвикувачка животна ситуација без да ја разгледаат позадината и причините за проблемот. Тие постигнуваат брзо решение што им нуди моќ да размислуваат позитивно и решени се да ја променат својата перспектива. Нивната цел е да се премислат без да се знае структурираната позадина на мислата што сакаат да ја променат.

Желбите и целите без емотивна позадина можат да ја стават индивидуата под големо искушение бидејќи тоа на што полагаше надеж нема да ги донесе посакуваните резултати. Човечките суштества не се машини што можат да се ресетираат на копчето за брз почеток. Ние сме чувствителни суштества и затоа не можеме да ги негираме емоциите и чувствата што нè прават човечки.

Емоциите се показател за нашата внатрешна реалност, додека емоциите се одраз на нашата поврзаност со повисоката свест. Емоциите и чувствата играат голема улога во позитивното размислување. Без нив, позитивното размислување ја губи моќта. Станува деструктивна и погубна. Со нив, од друга страна, позитивното размислување влегува во космичка вибрациона моќ.

Значи, ако позитивното размислување потекнува од линеарен ум, тоа може да го спречи духовниот раст на една личност и да го постави на крстопатот на фрустрацијата и незадоволството. Ако таквото размислување потекнува од сферата на свеста, таа се вклучува во процес на создавање во кој човекот станува креатор на своите желби и планови.

Што се случува кога размислуваме позитивно во будна и свесна состојба?

Кога одговараме на надворешните околности со нашата внатрешна свесна движечка сила, резултатот секогаш ќе биде позитивен. Без разлика каква сила доаѓа однадвор, ако внатре е позитивен став на свесно присуство, ништо нема да може да го уништи нашиот внатрешен мир. Ова не значи дека нашиот секојдневен живот ќе ни донесе мед и млеко. Напротив, може да бидеме погодени од силно невреме од ураган. Како и да е, силата на позитивното размислување, кое е вкоренето во нас во свеста, односно за кое создадовме простор во себе со растворање на ограничена содржина на ум, ги презема сите невремиња. Големите и малите. Мудроста што доаѓа од позитивното размислување за свесно присуство, знае дека секоја бура е само прооден ветер на чисто небо на нашата вечност. И, затоа не може да нè повреди, туку напротив, само може да нè засили. Направете cè еластични, имуни на непредвидливи изненадувања.

За да откриете од каде потекнува вашето позитивно размислување кога се сомневате или во ситуација што бара внимателна реакција, обидете се да го слушате вашиот внатрешен глас. Дали вашата радост и среќа доаѓаат од егото или моќта на душата? Како се чувствувате во состојбите на среќа? Дали е постојана или исчезнува откако исчезнува и причината за твојата радост? Набудувајќи ги вашите мисли во процесите на умот, ќе го добиете одговорот на прашањето дали вашето позитивно размислување потекнува од полето на умот или од повисока состојба на свест.

Позитивното размислување сигурно има моќ. Но, прашање е колку нашата состојба на свест е подготвена да ја прифати нејзината моќ и да ја примени во нашите секојдневни животи.

Соновник

Најчест сон за вчера беше: КОСА

Цагери

Следен цагер

Цагери Вторник - 11:11 - Се би сторил за тебе