Соновник ЗАСЕДА

Ако паднете во заседа

добро ќе се одвива работата

Ако некому спремате заседа

се подготвува некое зло

Соновник