Соновник ЗАПАЛУВАЊЕ

Ако запалите оган

ве очекуваат низа непријатности поради сопствено незнаење

Ако ја запалите својата куќа

телесни повреди

Ако запалите туѓа куќа

кавга, а можеби и тепачка

Соновник