Соновник ЗАМИНУВАЊЕ

Без поздрав

нагла смрт

Со поздрав

промена на позициите

Соновник