Соновник ЗАЛОГ

Ако давате нешто под залог

успех во работата

Ако примате залог

не распрашувајте се околу туѓите тајни

Ако не го искупите залогот

непријатности

Ако заложите туѓ предмет

неверство

Соновник