Соновник ЗАЕМ

Ако добиете заем

ќе преземете некоја должност

Ако дадете заем

ќе си создадете непријатели

Соновник