Соновник ЗАДОЦНУВАЊЕ

На некој состанок

ќе пропуштите некоја поволна можност

Соновник