Соновник ЗАБИ

Ако ви паѓаат

смрт во семејството

Ако извадите заб

ќе ги прекинете односите со некое непријатно лице

Ако поправате заби

ќе си ја средите ситуацијата

Расипани заби

болест

Убави, бели заби

здравје

Нов заб

ќе чуете нешто што не сте го знаеле досега

Вештачки заб

разочарување

Златни заби

богатство

Ако на сон миете заби

штета

Ако ве болат заби

блиски луѓе ќе ви нанесат навреда

Соновник