Соновник ВРЕЌА

Многу вреќи

не расфрлај ги парите непотребно

Полна вреќа

напредок

Празна вреќа

штета

Вреќа полна со овошје

загу6а

Искината или дупната вреќа

голема загуба

Ако носите тешка вреќа

мачен живот

Соновник