Соновник ВРАТА

Пријателство

Отворена врата

добар глас

Ако со тешкотии ја отворате вратата

другите не ве сваќаат

Затворена врата

разочарување

Скршена врата

пазете се од крадци

Соновник