Соновник ВОЗДИШКА

Ако воздивнувате

неостварени желби

Ако чуете како други воздивнуваат

некој чезнее по вас

Соновник