Соновник ВОШКА

Добивка

Ако видите вошки на друг

успех

Ако ги убивате вошките

пари

Многу големи вошки

благосостојба

Соновник