Соновник ВОЛНЕНА ОБЛЕКА

Благосостојба

Ако носите волнена облека

голема добивка

Ако ја видите на друг

неуспех во некој потфат

Соновник