Соновник ВОЛ

Ќе живеете во мир и изобилство

Многу волови

свадба

Ако пасе

радост

Впрегнати волови

среќа во бракот и љубовта

Ако колете вол

несреќа

Ако се тепаат волови

опасност

Соновник