Соновник ВЛЕЧКИ

Некој желно ве очекува

Ако вие ги носите

ќе ви се исполни некоја желба

Соновник