Соновник ВИСТИНА

Ако чуете како некој ви ја кажува вистината

ќе мора нешто да признаете

Ако вие ја зборувате вистината

непријатности

Соновник