Соновник ВЕТЕРНИЦА

Ако врти

успех во работата

Ако стои

работите бавно се одвиваат

Соновник