Соновник ВЕТЕР

Голема кавга

Ако ви дува од грб

добри пријатели

Ако ви дува во лице

несреќен случај

Ако се борите против силен ветер

успех, благодарение на упорноста

Соновник