Соновник ВЕРВЕРИЦА

Среќа

Ако ја гледате како јаде

среќа во семејниот круг

Ако ве гризне

зло

Соновник