Соновник ВЕПАР

Ако трча

ќе избегнете некоја опасност

Ако убиете вепар

ви претстои опасна авантура

Ако уловите вепар

радост

Соновник