Соновник ТРЧАЊЕ

Ако трчате на сон

добивка, совладување на пречките

Ако стигнете на целта трчајќи

успех, ќе ви се исполнат некои поскромни желби

Ако гледате други како трчаат

несреќа

Ако сакате, а не можете да трчате

ќе мора да совладате многу пречки пред да стигнете на целта

Натпревар во трчање

неизвесна иднина

Ако трчате пред некое животно

ве селдат непријателите

Ако трчате по кола или друго возило

ќе доживеете низа непријатности пред да ви успее потфатот

Ако паднете трчајќи

неуспех во эапочнатата работа

Соновник