Соновник ТРАМПА

Ако се трампате со некого за нешто

ќе доживеете неуспех поради својата неодлучност

Соновник

Соновник

Најчест сон за вчера беше: Мртовец

Цагери

Следен цагер

Цагери Сабота / Недела - 10:10 - Почеток