Соновник ТОВАР

Тко носите некаков товар

вложете барем малку труд за да не ви избега успехот

Ако кревате товар

успех

ако го фрлите

ќе се ослободите од некои непријатни должности

Соновник