Соновник ТОНЕЊЕ

Ако тонете во вода

неуспех

Ако тонете во кал

ќе доживеете срам

Соновник