Соновник ТЕОЛОГ

Ако видите теолог или вие се сонувате како теолог

ситничар сте, а освен тоа не можете да поднесете туѓо мислење

Соновник

Соновник

Најчест сон за вчера беше: Мртовец

Цагери

Следен цагер

Цагери Сабота / Недела - 10:10 - Почеток