Соновник ТАВАН

Непријатности

Стан или соба на таван

немаштија

Ако барате нешто на таван

неочекувани тешкотии

Соновник