Соновник ТАБЛА

Во непријатносите кои ќе ви се случат ќе добиете добар совет

Ако пишувате на табла или бришете од неа

долгови

Соновник

Соновник

Најчест сон за вчера беше: ГАВРАН

Цагери

Следен цагер

Цагери Четврток - 17:17 - Му се допаѓаш на другар му