Соновник СВИЊАР

Ќе склопите добар брак

Ако се сонувате како свињар

голем напредок во службата

Соновник