Соновник СВИЊА

Среќа, корист

Ако храните свиња или ако гледате како ја хранат

успех во работата, веселба

Ако убиете свиња

ќе се ослободите од некои непријатности

Свиња во кал

ќе живеете неуреден живот

Дива свиња

ви се заканува опасност

Многу свињи

сплетки и непријатности

Ако јадете свинско месо

лесен живот

Ако го подготвувате

неизвесна иднина

Ако јадете сирово свинско месо

ќе бидете посрамени

Свиња со прасиња

голема добивка

Соновник