Соновник СВЕТИЛКА

Запалена светилка

добар знак

Светилка на брод, воз или друго превозно средство

имате верни и искрени пријатели

Ако палите светилка

ќе излезете како победник од некоја сплетка

Ако гасите светилка

не мешајте се во туѓи работи

Ако е запалена и силно свети

среќа и радост во љубовта

Светилка на масло

ќе се вљубите

Соновник