Соновник СВЕШТЕНИК

Ќе ви земат пари на нечесен начин

Ако сте вие свештеник

ќе имате голема чест

Еден свештеник

непријатност

Повеќе свештеници

откажете се од своите намери

Свештеник во црно

несреќа

Свештеник во бело

голема несреќа и жалост

Соновник