Соновник СВЕШТЕНИЦА

Некој ќе ви умре

Свештеница облечена во светла облека

ќе се разжалостите

Ако и принесувате жртва

ќе доживеете олеснување во неволјата

Соновник