Соновник СТОКА

Несреќа

Многу стока

загуба

Ако пасе

караница

Ако рика стоката

голема несреќа

Храна за стока

добивка

Соновник