Соновник СТАДО

Ако пасе

среќен живот

Ако чувате стадо

само со штедливост ќе дојдете до благосостојба

Ако се наоѓате меѓу стадо

внимавајте да не избрзате во некоја работа

Соновник