Соновник СРЕБРЕНИ САДОВИ

Благосостојба

Ако наследите или добиете сребрени садови

заслугите ќе ви бидат признати

Ако носите сребрени садови

ќе прифатите некоја одговорна должност

Ако продавате сребрени садови

ќе се занимавате со работа која ќе ви донесе мнгу корист

Ако поставувате сребрени садови на маса

ќе бидете поканети на некоја свеченост

Соновник