Соновник СРЦЕ

Ќе ве растажи некој кој ви е драг

Срце што крвави

болест, навреда

Рането срце

грижи разделба со љубовниот партнер

Извадено срце од гради

разделба со некое драго лице

Соновник