Соновник СРАМЕН СТОЛБ

Ако се наоѓате на срамен столб

озборување

Ако видите некого на срамен столб

победа над противниците

Соновник