Соновник СПОМЕНИК

Залудно ги трошите своите сили

Ако видите свој споменик

ќе ви укажат чест

Соновник