Соновник СОМ

Немојте да мислите дека ќе ја искористите туѓата глупост, ќе ве надиграат

Соновник