Соновник СНОП

Она што се случува со снопот на сон

вам ќе ви се случи на јаве

Соновник