Соновник СМРДЕА

Ако на сон почувствувате смрдеа

во лошо друштво сте

Соновник