Соновник СМОЛА

Грижа и жалост

Смола што гори

болка и несреќа

Ако се залепите со смола

со маки ќе дојдете до посакуваната цел

Соновник