Соновник СМЕТКА

Тоа ви е опомена дека живеете во беда

Ако пишувате сметки

добра работа, купувачот нема да ги види вашите замки

Ако расчистувате сметки

ви претстои тешка задача

Ако добиете сметка

непријатно доживување

Ако сметате нешто

бес поради финансиска загуба

Ако нешто не може да се пресмета

очекуваната загуба нема да ви се оствари

Соновник