Соновник СМЕА

Ќе доживеете голема тага

Ако сами се смеете

успех во работата и во љубовта

Ако слушате туѓа смеа

непријатности, ќе бидете предмет на исмејување

Соновник