Соновник СЛУЖБА

Грижи

Ако добиете служба

потрудете се да си ја остварите целта

Ако ја изгубите службата

ќе доживеете неуспех во потфатот, а сами ќе бидете виновни за тоа

Соновник