Соновник СЛИКА

Добра женидба/мажачка

Ако закачувате слика на ѕид

ќе добиете признание

Ако купувате слика

ќе основате свој дом

Ако искинете слика

бес поради неуспех

Ако видите слика во огледало

болест

Слика на познато лице

пријатно изненадување

Своја слика

ќе доживеете неуспех поради својата гордост

Непозната слика

неуспех, озборување

Соновник