Соновник СЛАВЕЈ

Ако пее

среќа во љубовта

Ако лета високо

успех во работата, добивка

Фатен или убиен славеј

загуба, неволја

Гнездо на славеј

корист

Ако земете јајца од гнездо на славеј

ќе бидете посрамени

Соновник