Соновник СЛАМА

Беда

Запалена слама

залудно ги трошите парите

Млатење слама

за доброто дело ќе ви бидат неблагодарни

Собирање слама

ќе најдете нешто што сте го сметале за изгубено

Спиење на слама

сиромаштија

Покрив од слама

опасност

Соновник